Browsing: Tips

Realty Tips
0
જોઇન્ટ ડેવલપમેન્ટમાં બ્રોકર નહીં પણ એડવાઇઝરની જરૂર

જોઇન્ટ વેન્ચરઃ વ્યાખ્યા મુજબ આ જોઇન્ટ વેન્ચ છે, જેમાં ભાગીદારો સાહસમાં જોડાય છે અને ડેવલપમેન્ટનો ખર્ચ સંયુક્ત રીતે કરે છે.…

Realty Tips
0
નાણાંની હાલ જરૂર ના હોય તો રહેણાક પ્લોટમાં રોકાણ જાળવી રાખો

 નવા ડેવલપમેન્ટના કારણે પ્લોટ્સ વધારે આકર્ષક બનવાથી હાલના રોકાણકારોને લાભ થાય છે : આવનારાં સંભવિત સ્થળો: પ્રશ્ન-1: અમે સાણંદ નજીકના…

1 2 3 4 17