Browsing: Daman

Ahmedabad
0
રેરા તથા આઈબીસી કાયદાની કેટલીક જોગવાઈઓ આપસમાં ટકરાતી હોવાનું એસોચેમનું તારણ

     બેન્કરો તથા ઘર ખરીદનારાઓના રક્ષણનો પ્રશ્ન આવે છે ત્યારે ૨૦૧૬થી દેશમાં અમલી બનેલા ઈન્સોલવેન્સી એન્ડ બેન્કરપ્સી કોડ (આઈબીસી)…

Bengaluru
0
State of RERA

   The Real Estate Regulatory Act (RERA), which came into effect from May 1, 2017 was aimed at ensuring accountability,…

1 2 3 28