Browsing: Loan

Loan Terminology
0
કબજા રસીદ : કાયદેસરતા અને લોન માટેની લાયકાત

શહેરી વિસ્તારથી દૂરના વિસ્તારોમાં જ્યાં સ્લમ ઝુપડપટ્ટી નહિ પણ ખેતીની જમીનોમાં સુરત શહેરી વિકાસ સત્તા મંડળ (સુડા)ના માસ્ટર પ્લાનમાં એગ્રીકલ્ચર…

1 13 14 15 16 17 18