Browsing: Land

Land
0
જમીન વડીલોપાર્જિત સાબિત કરવામાં ન આવે ત્યાં સુધી તે બિનવડીલોપાર્જિત હોવાનું અનુમાન કરવામાં આવે છે

   જ્યારે કુટુંબના સભ્યો પાસે વડીલોપાર્જિત મિલકત ચાલી આવેલ હોય ત્યાર બાદ કુટુંબની તેવી વડીલોપાર્જિત મિલકત અંગે કુટુંબના સભ્યો વચ્ચે…