Browsing: Land Transaction tips

Land
0
રિવિઝન હેઠળની સત્તાના ઉપયોગ વખતે પક્ષકાર બિનખેડૂત હોવાનાં કારણસર કલેક્ટરને નોંધ રદ કરવાની સત્તા નથી

(લેખાંક-૧)    ઘણાં કિસ્સાઓમાં ફેરફાર નોંધ દાખલ થયાનાં ઘણાં વર્ષો વીતી ગયા બાદ ફેરફાર નોંધથી નામ દાખલ થનાર વ્યક્તિ બિનખેડૂત…

Expert
0
ખેતીની જમીનને બિનખેતીની જમીનમાં ફેરવવા કેટલા ડીપાર્ટમેન્ટની મંજુરી મેળવવી પડતી હોય છે?

     ખેતીની જમીનને બિનખેતીની જમીનમાં ફેરવવા માટે નીચે પ્રમાણેની કાર્યવાહી કરવામાં આવે છે. રજુ કરેલા પેપર્સ પૈકી એક ઓરિજિનલ સેટ +…