Browsing: Land Transaction tips

Expert
0
ખેતીની જમીનને બિનખેતીની જમીનમાં ફેરવવા કેટલા ડીપાર્ટમેન્ટની મંજુરી મેળવવી પડતી હોય છે?

     ખેતીની જમીનને બિનખેતીની જમીનમાં ફેરવવા માટે નીચે પ્રમાણેની કાર્યવાહી કરવામાં આવે છે. રજુ કરેલા પેપર્સ પૈકી એક ઓરિજિનલ સેટ +…